Spring til indhold

Er du et offer?

  offer for vold

  Hvis du bliver overfaldet, og der bliver gjort skade på din person, så skal du have erstatning. Du har været udsat for, at en person – eller flere personer – har begået en strafbar handling over for dig. Voldsudøveren skal straffes. Du skal derfor anmelde, hvad der er sket til politiet indenfor 72 timer. Du skal også kontakte en advokat som her, som har erfaring med sager, der handler om offererstatning. Denne advokat vil givetvis også vide meget om strafferet, fordi det er via den strafferetssag, der skal føres imod voldsudøveren, at dit krav om offererstatning skal fremsættes. Det kan være en meget svær proces for dig at skulle ind i, fordi du lider måske under både fysiske og psykiske smerter. Du skal koncentrere dig om at få det godt igen. Og ja, der er nogle mennesker, som aldrig helt kommer sig efter et overfald. Så hvis du har en erstatningsadvokat med dig lige fra begyndelsen, så stiller du dig selv i en stærkere position, end du ellers kunne.

  Krav om offererstatning

  Det vil nemlig være din advokat, som vil fremlægge dine krav om offererstatning under retssagen. Offererstatning kan bestå af mange elementer, som skal tænkes med ind i sagen, og de vil have indflydelse på den straf, som dommeren udmåler til voldsudøveren.

  Disse elementer (som juristerne normalt kalder for ”erstatningsposter”) er: Tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén, erhvervsevnetab, svie og smerte, helbredsudgifter, forsørgertabs-erstatning samt godtgørelse for tort og krænkelse.

  Som du sikkert kan se, så er der nogle af disse erstatningsposter, der indeholder elementer, der har betydning for din fremtid: Fx, så kan et varigt mén betyde at du faktisk taber din evne til at udføre det job, du udførte, inden forbrydelsen skete. Mén udmåles i grader (%) og alt efter hvilken grad dit mén er, kan du få erstatning. Og ja, ender det med, at du slet ikke kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, så taler vi om, at du skal have erstatning for erhvervsevnetab. Var forbrydelsen imod dig krænkende overfor dig – som fx en voldtægt er det – så skal du også have erstatning for tort og krænkelse.

  Mange erstatningsposter

  Offererstatning består derfor ikke bare af en enkelt erstatningspost. Den kan bestå af flere poster, og det er det, som din advokat skal hjælpe dig med at få fremstillet i retssagen. Men hvad nu, hvis politiet ikke har kunnet finde voldsudøveren? Hvad gør du så?

  I sådan et tilfælde skal du fremsætte dit krav om erstatning til Erstatningsnævnet. Også i den forbindelse er det fornuftigt at have en god erstatningsadvokat med sig. Og du kan i øvrigt få omkostningerne til advokaten dækket. Kravet, som skal fremsættes i Erstatningsnævnet, skal ske senest indenfor 2 år efter forbrydelsen er sket.  Krav om offererstatning der anmeldes til Erstatningsnævnet er lige så komplicerede, som hvis kravet blev fremsat i forbindelse med en retssag imod voldsudøveren.

  Derfor er det bedst for dig, hvis du har været udsat for vold, at du hurtigt finder en erfaren advokat, som kan hjælpe dig igennem en svær og ofte lang proces, så du kan koncentrere dig om at få det godt igen.